cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Вест
26.04.2013.
Портал за трансфер технологије
Почео је са радом Портал за трансфер технологије.
Веб апликација Портал за трансфер технологије има за  циљ  брзо и ефикасно формирање јединствене базе података технологија и успостављање везе и сарадње између научноистраживачких институција и компанија. Портал је развијен у оквиру Пројекта 158881-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUSJPHES „National Platform for Knowledge Triangle in Serbia“, како би пружио адекватну софтерску подршку комплексном процесу трансфера технологије. Систем треба да подржи процес прикупљања података и омогући прибављање информација о технологијама којима располажу академске институције, с једне стране, и потенцијалима компанија за пласман технологије са друге. Такође систем треба да олакша претрагу и анализу података.