cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Вест
01.11.2016.
"HUBTECS" пројекат
Представљамо Вам HUBTECS пројекат - #IoT, #ICT,#I4MS #DigitalManufacturing, #GrowInnovationHub

Представљамо Вам"HUBTECS", пројекат чији је циљ да ојача сарадњу у ИоТ (Internet of Things) области, да промовишеИКT технологије и ИоТ решења која могу унапредити услуге и производне процесеу Србији и регионуи да анализира потенцијал за развојиновационог хaб-а  (Digital Innovation Hub) у региону, посвећеном овим технологијама.

"HUBTECS"је пројекат на коме заједнички радеHigh Tech Engineering Center, Електронски факултет Универзитетa у Нишу, Електротехнички факултет Универзитета у Београду,  његов Иновациони центар,  и организацијаМентори и оснивачи (Мрежа српских бизнис анђела).

У наредних шест месеци, "HUBTECS" ће се бавити анализом регионалног ИоТ екосистема (са фокусом на дигиталној производњи), израдити оквире за сарадњу између учесника и организовати радионице са циљем повезивања заинтересованих страна које се баве истраживањима, развојем и производњому овим областима, као и промовисањем успешних примера из домаће привреде.

Пројекат је финансиран од странеЕвропске уније, Хоризонт 2020, према споразуму No 6807734. Ако желите да сазнате више о овом пројекту, посетите званичну страницу пројекта.